STÆVNEUDVALG

I RIH har vi et stævneudvalg, der står for at planlægge og afholde klubbens stævner.
Udvalget holder løbende møder i forbindelse med stævnerne. Stævneudvalget varetager planlægning og gennemførelse af klubbens stævner – herunder bestilling af dommere, lave hjælpelister, bestilling af rosetter/præmier, banepynt, lave startlister m.m.
Men når der afholdes stævner, har RIH brug for din (og dine forældres) hjælp. Der er meget der skal gøres i forbindelse med et stævne, og stævneudvalget kan ikke løfte opgaven alene.

For at være med i stævneudvalget, skal du være engageret og være klar til at tage en ekstra tjans under stævnerne.

Stævneudvalget:

Mette Sofie Ringheim, Mette Krogh, Mathilde Boll, Ditte Kehler Andersen, Stine Ringheim.

Mail til stævneudvalgsformand Mathilde Boll: mboll@live.dk


SÅDAN HJÆLPER DU TIL STÆVNERNE

Der er rigtig mange små opgaver til stævnerne, som vi meget gerne vil have hjælp til. Mange af opgaverne kan sagtens klares af børn og forældre uden større kendskab til heste og stævner. Før hvert stævne vil der blive hængt lister op på rideskolen, som man kan skrive sig på. Der vil også blive informeret via RIHs facebooksside. Man er meget velkommen til at skrive et tidsrum man vil hjælpe, så man behøver altså ikke afsætte hele weekenden (men man må selvfølgelig gerne hjælpe hele weekenden).
Man kan fx være hjælper i sekretariatet, i dommertårnet i cafeen, de praktiske opgaver eller på banen. Alle hjælpere vil få en instruktion i opgaverne op til et stævne.

Her er en liste over de opgaver, der er til et stævne:

v Hjælper til springbanen

§ Før: Opsætning af springbane før stævnestart. En banebygger dirigerer opsætningen af banen, og hjælperne henter materiale og sætter springene op.

§ Under: Hjælper på springbanen under stævnet med at sætte bomme op, hvis de rives ned – altså man skal stå inde ved siden af et spring.

§ Efter: Nedtagning af springbanen (start, mål, bomme, tal osv.).

v Hjælper til dressurbanen

§ Opsætning/nedtagning af dressurhegn (opmåling og bogstaver).

v Skriver for dommerne

§ Sidder ved siden af dressurdommeren eller springdommeren og er dennes sekretær – altså skriver fejl/points på kritikkerne. Dommeren fortæller, hvad man skal skrive.

v Taster

§ Sidder ved siden af dressurdommeren eller springdommeren og er dennes sekretær – altså taster fejl/point/tid ind på computeren i stævneprogrammet, således at resultaterne kan ses live.

v Kritikhenter (dressur)

§ Går med kritikken fra dommertårnet og ned til dem som styrer point sammentællingen i sekretariatet.

v Pointtæller i sekretariatet

§ Den som styrer point sammentællingen på kritikkerne – foregår i sekretariatet på alm. lommeregner.

v Hjælper til cafeen

§ Før: Opsætning/nedtagning af cafe med pavillon, borde, køleskab osv.

§ Under: Passer cafeen med salg af diverse mad og drikke til nemme priser. Cafeen modtager også meget gerne hjemmebag til salg i cafeen.

§ Det er cafe-udvalget som står for cafeen.

v Præmieoverrækkelse

§ Hjælper med at overrække sløjferne ved præmieoverrækkelse.

§ Ved sløjfeklasser kan det besluttes at der skal stå en og give præmier når de rider ud fra banen. Nogle gange kan det dog besluttes at rytterne skal hente sin præmie i sekretariatet.

v Speaker

§ Opsætning/nedtagning af lydanlæg før og efter stævnet.

§ Speaker i højtalerne, annoncerer næste klasse, næste rytter på banen mv.

§ Speaker omkring stævnets sponsorer i højtaleren og giver reklame for cafeen.

§ Musikafvikler: Sørger for at det hele tiden spilles musik.

v Port-/baneåbner

§ Sørger for at åbne og lukke porten til ridehuset mellem hver rytter.

§ Sørger for at åbne og lukke udendørsbanen mellem hver rytter.

v Traktor

§ Harve banerne før, under og efter stævnet.

v Rengøring af toiletter, oprydning m.m.

v Sekretariatet

§ Her sidder der ofte også en fra stævneudvalget.

§ Tager imod betalinger for starter, besvarer opkald, sørger for at laver lister klar til den næste klasse til dommer/skriver m.m.

v Tidtagning

§ Ved C-stævner i springning vil der være elektronisk tidtagning, hvilket betyder at vi skal have en hjælper til at sidde med tidtagningen.

Dommeren vil instruere i brugen.
 

Og husk, der er ikke forskel om du starter spring eller dressur, det er fælles hjælp!

Hvis vi ikke alle deltager og hjælper til, børn som voksne, vil vi ikke være i stand til at afholde stævner ??

OBS: Der stilles krav til ryttere der starter for RIH, at de hjælper til ved de stævner de deltager i.

 

På glædeligt gensyn - stævneudvalget