Stævneudvalg
Formand: Cecilie Kunstek, csraagaard@gmail.com, mobil 26391147
Mathilde Boll
Mette Ringheim
Vinca Lundberg
Mette Krogh
Ditte Kehler Andersen (bestyrelsesmedlem)
Cecilie Simone Svensson
 
Centerudvalg
Formand: Jes Kjelgaard, j.kjelgaard@webspeed.dk, mobil
Henning Bentien Oxenløwe
Jesper Andersen
Steen Jokumsen
 
Køkkenudvalg
Formand: Gitte Larsen, gitte@hundst.dk, mobil 61342958.
Trine Anassis
Junko Bentien Oxenløwe
Ilse Corneliussen (bestyrelsesformand)
 
Aktivitetsudvalg
Formand: Hanne Jokumsen, hmjokumsen@gmail.com, mobil 29478491
Heidi Christensen
Pernille Moe Wiemann
Junko Bentien Oxenløwe 
 
PR-udvalg
Formand: Nils Wedel, nils.wedel@icloud.com, mobil 26113114
Jannie Kjelgaard
Gitte Larsen
Ilse Corneliussen
 
Staldudvalg (rideskolestalden)
Formand: Meta Frerksen svende@svende.eu, mobil 21479704
Trine Christensen 
Ditte Kehler Andersen (bestyrelsesmedlem) 
 
Samarbejdsudvalg
Trine Juncher Jørgensen (bestyrelsesformand), trinejuncher@gmail.com, mobil 24656957
Bestyrelsesmedlem (til afklaring)
Kaspar Krogh (ejer Slettebjerggard Ridecenter)
Mette Krogh (ejer Slettebjerggard Ridecenter)